[IOS] 手机网游【幻想三国】道具系统源码

[复制链接]
查看1933 | 回复16 | 2015-10-12 14:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

! p% d5 ~2 E. o! Q" \/**' B3 k, M' X1 l, E. q4 l
* 道具系统1 g5 r7 |* f/ x' ?' G) N
*/
7 w' y0 E4 O  Y$ E
3 |" \, C" Q, F- f7 B) upublic class ItemBase implements Serializable {! e0 ^+ E. J4 ^. i

* Q: r) f' y5 o  O, l    /**% W+ A6 f" V% `6 w3 T' \% p
     * 不可装备
1 {, F6 ?5 m& P% a  Z     */1 B0 n- ^/ ]2 g0 `( t( \
    public static final int ITEM_POS_NONE = 0;9 A' D  H! e- r3 U3 M: L: g3 p& P
    /**
3 T# Q! L* n( |: |; s- L+ E3 q     * 头部
6 q* c( j. z9 P0 K0 p! V5 A     */( g- P  ~2 A$ B
    public static final int ITEM_POS_HEAD = 1;* c6 P9 \+ t% Z" C
    /**& F, G: S, y) |) `1 ^7 ~3 X, q
     * 胸部(盔甲)$ @) Y8 y/ g* ]' q3 W$ ^
     */
* M* |( F+ m4 d& \2 O    public static final int ITEM_POS_ARMOR = 2;' L7 Y. F( K9 h% k5 s/ ^+ _5 v
    /**3 e3 x: D, b$ K# ^2 a
     * 脚部(靴子)
9 J9 ?7 N6 D* c; @5 \/ D     */+ s- ]& e* w. l  s$ P% E
    public static final int ITEM_POS_BOOT = 3;
9 {* r/ I( j: g3 Q    /**
2 E+ W% o4 X) E6 X     * 武器
: c% m! H7 E& X     */
# X# H2 U: P1 k, m6 i    public static final int ITEM_POS_WEAPON = 4;
% G& S3 z" f( o7 H$ L" `    /**  u2 Y4 \# J$ Y7 F6 n
     * 腰部
% {; E# |, `  O6 k! y     */3 U  ?& T0 T7 i. m$ Q# S2 P
    public static final int ITEM_POS_WAIST = 5;9 R( y  ~1 j* d
    /**
* d. I' }* V( C     * 项链8 Q; q: g% Y' f0 _# ?) Q/ M" f/ ~
     */$ L3 R& C. y- S# \/ X% C
    public static final int ITEM_POS_NECKLACE = 6;
5 V7 k6 p, Z' h8 j" \% i    /**
- ]' f2 [5 {8 K+ B/ s     * 饰品(戒指)$ q: i. ~) T$ \4 z# L* ?+ d- Y
     */
! r, H" n* \) h    public static final int ITEM_POS_DECORATE = 7;
) B( m/ Y! L/ S- k* p8 M1 L) \    /**
9 U9 L. {$ n% |5 F, e  f! w3 `     * 宠物4 V) n* G! z5 J( J3 w# e+ C" s
     */0 A0 x% w- n+ \: R3 T0 [" q! O
    public static final int ITEM_POS_PET = 100;- D3 C5 @6 v/ v: l0 _

9 H, W: U; {7 R0 ]) M* `# @    static final String DESC_ITEM_POS_NONE = "不可装备";1 a) c$ @/ w0 q! E; \
    static final String DESC_ITEM_POS_HEAD = "头部";& V4 v) g3 q) h" ~' M5 B' H  t3 j# Z0 U
    static final String DESC_ITEM_POS_ARMOR = "胸部(盔甲)";: Z; I% ]5 M/ v7 p" A
    static final String DESC_ITEM_POS_BOOT = "脚部(靴子)";
  w$ {( ~5 k* ]; D9 s! v' y& a6 \5 z    static final String DESC_ITEM_POS_WEAPON = "武器";0 _0 X( \1 n' v3 x  k  G
    static final String DESC_ITEM_POS_WAIST = "腰部";
- e5 J8 Q, q# Z# [  T  }    static final String DESC_ITEM_POS_NECKLACE = "项链";" r- I+ V' @+ }' q! |. `9 ^) g
    static final String DESC_ITEM_POS_DECORATE = "饰品(戒指)";( `* s) m" y/ ~" S1 v* i3 g& G
    static final String DESC_ITEM_POS_PET = "宠物";# l* |; w6 ~" x3 z% o

  Q3 h! X, \; W$ P# F8 H' l+ ]    // *************************end :道具装备部位编码*****************************( a, `$ v( s) F$ t. A7 ]; F
    // *************************start:道具类型编码********************************7 H& c/ S) B; H, i' g
    /**
4 P& A7 q$ j+ j* {! e8 f     * 武器装备( {" k9 Y! Y( {, P5 {
     */: {5 \: K( m. l. v; P
    public static final int ITEMTYPE_DEVICE = 1;- b7 N$ l  i( p' n( C
    /*** z7 [6 |7 Y  B0 s" X
     * 暗器
. _( `9 W8 W8 }- w8 Z/ B+ G     */% t2 F+ m1 K+ O# H1 E! Z8 J) s% |" e
    // public static final int ITEMTYPE_HIDDENWEAPON = 2;, G. t7 `0 J9 o7 d2 k9 A
    /**
$ U) G, D1 Y; [) e: o; o     * 战斗物品
- K4 ~/ ^/ `; {; L     */
$ M7 @6 s; q' I  M/ Y! I    public static final int ITEMTYPE_BATTLEPROP = 3;
* a: H) D4 G2 U$ P4 {, X    /**
9 C1 O& ~: ]2 u6 R     * 宝石
5 Y4 l% R. P  `8 v  w2 g     */
: @/ u( q) |9 R3 m$ y- g    public static final int ITEMTYPE_BAOSHI = 30;
" R. _* I2 }( }9 \    /**
! p- x& D2 q& d" z     * 魂石9 [" L% J7 O" q3 F1 O  n% [
     */
5 P# h, K  b$ c    // public static final int ITEMTYPE_HUNSHI = 5;; q3 P7 e$ B, l7 Z- j& u' b! F
    /**, T$ S# J% R  E/ @! Q% c
     * 特殊道具! E/ F1 ]) g# }; i5 ?+ W. D
     */. ~' A' m4 n+ W% _' a
    public static final int ITEMTYPE_SPECIAL = 6;1 l8 _7 D2 P, B  e, i+ Z8 i; y: V
    /**8 O& d+ s$ H% b  t: w4 h
     * 任务道具0 {" e( h3 ]6 j# F% s* e* d( Q
     */
3 A) A( w6 {2 D0 Z" b8 ~0 o    public static final int ITEMTYPE_TASK = 7;/ I- M) b% d& o0 z
    /**
/ N# ^9 `& i1 }& {' r. m" o( U     * 套装
6 }2 m6 T- y( F- ~     */( @/ o% Z) ~$ v7 R1 E7 I% [
    public static final int ITEMTYPE_SUIT = 8;: Z7 Q6 T8 t5 Z* l+ \6 ]& N
    /**
% G5 p1 s& b% p     * 宝箱
1 q* Y% K( G+ p* d5 I     */9 |% R% M: Q" @* \, i
    public static final int ITEMTYPE_BOX = 9;! g! i  j- K# j; }# C
    /**4 V+ |7 t) ~  b0 F9 w
     * 配方
+ J( t" m- u) Z- {, B5 r     */$ _3 x( y! s9 R0 S
    public static final int ITEMTYPE_PRES = 10;% v4 a8 m9 i1 |- ~$ X+ n
    /*** L( c  F) ~+ p* a3 @+ V/ |
     * 宠物蛋
+ b+ u% M# A0 D5 ^7 w$ ]     */; Z9 @9 D  y9 V; V0 G+ o2 r# |
    public static final int ITEMTYPE_PETEGG = 11;( g% c! W( L" M+ @( C
    /**5 Q% q+ Z  u' A# ~
     * 可授权游戏道具* E, V# f) ]8 A& {) I' E! G
     */
8 e, k# E: [1 L3 t4 U: W% g0 `* `/ x    public static final int ITEMTYPE_SHOWAUTHORITY = 21;
) Y# {+ O9 u( |" r    /**) C. v" \2 @0 {. c  M- j0 s, v( w
     * 采集类材料( n) Y1 c2 X* A- F, Z; X
     */( S, E8 G9 X' E* e3 D+ y- _+ C: G
    public static final int ITEMTYPE_MATERIAL_COLLECTION = 22;  U+ u# ]1 ~* m* t) |8 }! b" `5 m
    /**9 ?& D# _; T3 y9 M; p7 Y9 ]
     * 合成类材料
7 N# G" A, u. G" s. y0 B     */, ?& L7 d" K0 T# \* r0 \, j4 D7 f
    public static final int ITEMTYPE_MATERIAL_COMPOSE = 23;
. `4 Y# M6 v' l" c    /**% M6 g& o! X4 Q8 h- d, t
     * 普通杂物
/ E* [/ S" L. }0 `: p" b     */
; ]$ }1 L; j4 s! m. T" D* A+ Y    public static final int ITEMTYPE_WASTE = 24;
; q7 A2 t' X1 ]9 Z8 o7 ?    /**; k) U0 y3 l0 S. d4 [' ~
     * 技能书
3 g9 z1 e1 L4 B( h  m( P     */
' p( R( f8 j# r; C    public static final int ITEMTYPE_SKILLBOOK = 25;
/ Q# l3 Z& F1 D    /**
; x9 u- V1 Y# F, i( v6 ]& O4 N     * 宠物# r, P4 t1 N1 b$ i
     */
) |$ y+ {# [" C4 q    public static final int ITEMTYPE_PET = 26;: T. p2 f+ ?/ P. j7 v) c3 K, }. f
    /**
: ^& [- e) s# \" s; F& u     * 礼物( T- |. g- T7 w! H4 W, K
     */
, X4 C2 I6 g3 }3 f) `$ ^1 ?  X/ w9 Z    public static final int ITEMTYPE_PRESENT = 27;: O! O7 ]; i; M7 s, z+ ]8 d/ w
    /**, U4 K" J# P. E8 \7 r
     * 陷阱
9 P1 [! f0 f: ]) v2 k* O" b     */0 z, L4 f) h) X0 F. [; T" R7 `
    public static final int ITEMTYPE_TRAP = 28;, a2 Q. i1 Q4 H* ^5 ~/ H; ^3 h; @' c
    /**: A; Y$ Q/ l4 M' H; P% L
     * 宝石碎片* K9 B' i! \& R+ U( C
     */# v) z& K% J/ C! W! Y. n( R$ r+ v
    public static final int ITEMTYPE_SUIPIAN = 31;/ \+ m4 A4 K& W5 K9 B8 ?
    /** 任务可使用道具 */# Y: L$ R: Q% c
    public static final int ITEM_TASKUSE = 35;
! _$ u& r/ ]1 `; `* q; d, o    /** 副本cd重置 */
1 H& |, q# @6 C7 g! v    public static final int ITEM_FBCD_RESET = 36;) H# L: w& m! z
    /**) \7 w& t% B5 K/ @
     * 除任务道具、武器装备以外的所有道具统称为普通道具
' I* T8 ^8 l8 t3 J( ?  Y     */4 ?+ l/ h1 H5 z! ]3 j  T
    public static final int ITEMTYPE_NORMAL = 0;( f8 {/ o5 `% D
    // **************************end:道具类型编码**************************************! h; f( ^) C9 I$ g
    /**/ U. I: h+ {  H# q8 {
     * 是否可丢弃 可丢弃3 v, R7 N- o, H2 S3 g! j
     */# t5 U  U( z; @8 \& x$ O
    public static final int DROPLIMIT_YES = 1;
( {' y" K4 E8 H$ a4 f/ Z8 d! q: x( @: Y
    /**
8 i. \# S1 h4 }% r! W0 L9 k/ `     * 是否可丢弃 不可丢弃7 ~1 B+ `4 |0 T
     */4 N8 {$ w! u9 Q+ Q
    public static final int DROPLIMIT_NO = 0;& i# G" K$ C6 E' ?
) c( q" V, X2 Z
    static final String DESC_DROPLIMIT_YES = "可丢弃";  P3 I: D+ y+ g! H
    static final String DESC_DROPLIMIT_NO = "不可丢弃";
# o9 b, H  Q- z  l# y6 z2 }% L/ v+ ~- Q+ z' B; Q& D- n
    public static final int TRADELIMIT_YES = 1;
4 C" }# b& c5 ~0 @) K+ P! J    public static final int TRADELIMIT_NO = 0;
* b# s1 `# K3 L, F: D2 ^+ w! a1 T9 q, V' j  K5 L
    static final String DESC_TRADELIMIT_YES = "可以交易";
5 B, U% _$ T0 `3 P3 a    static final String DESC_TRADELIMIT_NO = "不能交易";% `! P. U# }+ S% T, y7 G3 G

* c% v4 n. M6 N9 Q8 Q7 F    /**
: C7 w# ?) {6 ~5 w# Z5 e     * 稀有度 0等级 普通(白装)+ p& E& M; |4 u
     */
5 W" @4 q+ @; y& M1 Q: M    public static final int RAREVALUE_LV0_NORAML = 0;
- C' i$ u0 a) I" Q" a, y
/ k7 {2 S4 c* S    /**
  T- e  r# J- V0 W. B5 P7 |" S     * 稀有度 (蓝装)
, y4 r* Q2 n9 F8 W4 n1 B     *// v! b7 ?2 d( }, P) W
    public static final int RAREVALUE_LV1_BLUE = 1;- J0 l3 N8 y! B/ q* d2 V

! R2 \2 C" J3 |* e# G' e    /**
, j6 A5 g" I3 _# ?5 u     * 稀有度 (绿装)
! U$ A& U  i* p* X4 @  }  w     */( q5 b* b+ W* G: v; A
    public static final int RAREVALUE_LV2_GREEN = 2;
  m4 H9 b% N3 w" G6 k7 E# ~
9 s: Z( b" t% l( l5 D- V( W3 ~2 I& P, x8 R    /**6 [2 ~6 Q0 H5 ?
     * 稀有度 (紫装)
. |4 p/ d! j* W- l; ]- W( f     */
5 v6 g% w0 i) z6 r* t  k    public static final int RAREVALUE_LV3_PURPLE = 3;
3 k0 N8 L$ Z, ^" y$ y* V& ]: w+ `$ B7 \6 j4 K
    static final String DESC_RAREVALUE_LV0_NORAML = "普通(白装)";
9 A0 |3 S+ c+ b  ~- Q9 {    static final String DESC_RAREVALUE_LV1_BLUE = "(蓝装)";
+ F2 e% u/ q  e    static final String DESC_RAREVALUE_LV2_GREEN = "(绿装)";, \% _- Y! T+ d' h/ K
    static final String DESC_RAREVALUE_LV3_PURPLE = "(紫装)";% x0 h, W5 F  |$ W0 j

0 z5 e! W" U7 i" ?2 W    private Integer itemType_id;; x  p4 {& Q8 S
    // private ItemType itemType;// 道具类型实体
, S9 {3 x0 q% K9 q$ g5 ~' P4 d% F, C7 ~( i& z/ L
    private Integer itemEquPosId;// 道具装备位置 0: 不可装备 1:头部 2:盔甲 3:靴子 4:武器 5:腰部 6:项链
! N  s8 C1 S: v& S) k1 L7 j    // 7:饰品: [* _# ]6 R# v3 U2 U
( G0 X) p+ ~4 H8 y- a6 y. Z
    private Integer tradeLimitSystem;// 人-机 交易判断 1可交易 0不可交易" f9 }6 Y* x0 |6 X+ l

! [1 S/ D- a# S$ o) Q! J# f4 f    private Integer tradeLimitPlayer;// 人-人 交易判断 1可交易 0不可交易
, v) o6 N3 V% c1 q$ q4 T$ c$ \& {$ b/ {1 Q; ^3 z! J+ w, f
    private Integer rareValue;// 稀有度 0:普通(白装) 1:人民币(蓝装) 2:金币(绿装) 3:无法购买的稀有品(紫装), c/ O- c( D) ?& J4 x* |. [
0 a  p" P, v6 y. s! ~! A! K* V& }
    private Long price;// 价格-银两 (游戏币)$ S1 T+ e& N* F: L# A5 e
! I! O- R! H, E$ ]
    private Long goldBlock;// 价格-元宝 (人民币兑换的)$ o$ q! W! F; L# u" S' ^4 c& K
- H+ y. C) l' Q$ k1 P+ _
    private String descMsg; // 道具描述信息) |1 C6 G, J8 @
# X  U9 w6 J4 U  b0 V
    private Integer maxCascade;// 最大层叠数量- h: A% w- C2 h/ V7 k; \

; j5 ^4 Q1 q2 E0 |/ H' c8 b    private Long devote; // 价格-贡献& I5 X0 Y$ N! r) c2 A
5 J& {7 T# o+ B* Y# g
    private Integer codeValue;// 标识物品分类(商城分类查询)
7 l1 H, H* i2 n9 V" _# ]
  ]" C8 S' Z  T8 R( @3 N4 @- u) r! s    private int maxHold;// 最大可获得数(包括银行)$ k; ^( c4 }) [, W# z

2 i4 S7 V' v3 ~0 `: D3 [* T- I" Q/ f    /**
+ d( a' F/ e. \$ J4 I- q( D     * 使用限制-成就
+ D0 ^3 G4 a9 h9 F+ j4 y' L+ v     */+ P6 v& K9 P8 e$ L1 \
    private Integer useLimitGlory;$ x; y# E4 L: E6 v/ ]
1 t9 `6 [  @8 o1 t; J+ S
    /**0 o+ m/ s* F  s8 |# l9 _
     * 使用限制 0:通用 1:男 2 女% `* ~, q: I  X
     */$ V3 ]2 {. g# J6 q0 k9 M. B7 ~) v
    private Integer useLimitSex;6 k* ^8 w5 B1 A5 n9 C7 `4 ~

8 R% ]# k2 `  G7 h! D    /**+ ~* R& m8 ^( `( s0 V& P
     * 等级限制 默认0 最低0级使用  h& O3 r1 v% p: A0 k, p' W; w
     */
3 O+ y  h( f+ Z5 d1 k# ^1 _    private Integer useLimitGrade;
+ z, ]) V8 s. t6 ^
+ [1 U' r" U$ m' m    /**7 b' Q+ [5 u8 J6 R$ q
     * 是否可丢弃 默认1 可丢弃 0不可以丢弃( n1 t6 X) H! U6 R
     */: q0 l6 l0 f* T% h7 J! J; m* ~
    private Integer dropLimit;
, ^0 A/ I$ Q: n: j, |* z, v( Z  N: q9 s, M# f& W
    private Set<ItemReSchool> schools = new HashSet<ItemReSchool>(0);// 可使用职业列表5 J# g; v7 L! |% e. a( x1 h
6 O' K2 w$ F* t* h) \# i- i2 @
    private Set<EffectRelation> effectRelations;// 道具PK效果列表% _2 @+ N" L# A* D% `% U. y$ A5 V

- B2 E* U5 w/ S5 s; z    public ItemBase() {0 j3 p5 ]& E7 W; f8 c. e4 p
        this.itemEquPosId = Integer.valueOf(0);// 装备位置 默认0为不能装备
* j% h7 _7 {% O. P5 t# H. N/ E        this.tradeLimitSystem = Integer.valueOf(1);// 人-机交易设定为默认可交易0 q0 Z9 S& U) j5 D- F. m8 l
        this.tradeLimitPlayer = Integer.valueOf(1);// 人-人交易设定为默认可交易) ~$ R0 [2 l' A  W
        this.useLimitSex = Integer.valueOf(0); // 使用性别限制默认为通用
. q1 i3 g! |9 f8 e        this.maxCascade = Integer.valueOf(1);// 最大可叠加数默认为可叠加16 f9 r2 a( N: ~4 \
        this.goldBlock = Long.valueOf(0);0 @( y# l, ?" _7 u) f
    }# T, T# A# F8 |& y7 s& U
4 o. o) N2 S0 G( s
    public String toString() {
1 N' E5 Q/ ~, a& i+ Y: {- T7 S. b        return "id:" + this.getId() + "-" + "策划编号:" + this.getCode() + "-"
, l% H, [0 d0 e% A- q5 K+ N                + "道具名称:" + this.getName() + "-" + "道具类型:"! L% V1 {+ I2 \/ }- o$ `
                + this.getItemType().getName() + "-" + "装备部位:"4 p, v5 E# s6 ^6 p4 W5 f7 d- u- O
                + this.getEquPosShow() + "-" + "等级限制:"
* F8 b+ B' w7 |; I% g" C8 W/ L                + this.getUseLimitGrade() + "-" + "性别:" + this.getUseLimitSex()
% O6 ]; G6 H( y2 M                + "--价格-游戏币:" + this.getPrice() + "--价格-人民币:"
/ i# h! h0 I1 x9 I                + this.getGoldBlock() + "-装备稀有度:" + this.getRareValueShow()
- Q$ x- L- `& _& ^& Q1 q3 ]                + "-是否可人人交易:" + this.getTradeLimitPlayerShow() + "-"
1 F* J; w9 Y" a1 R0 t& O7 x4 I                + "是否可人机交易:" + this.getTradeLimitSystemShow();$ {# i4 ^& c+ F
    }$ A. M/ d* Z" Q2 E5 \
% }8 w4 L- Y5 ?; d5 k
    public ItemBase(Integer id) {
2 k/ z3 `' U" [* c+ n  s6 _        this.id = id;
, a# g4 I2 |& x7 E    }; X. e% D% H4 B
+ A- P7 z9 W5 u: G0 B
    public String getItemClassNameByItemTypeId() {+ n+ H  u+ O$ I7 Y
        return getItemClassNameByItemTypeId(this.getItemType().getId());
7 h9 e! r! p) \$ m    }& ?1 V, w. b& u& X

- j1 T$ w% w' {' F- ^) [& W    public String getItemTypeParam() {
# Y2 p/ w/ n$ x$ Y/ h; ?6 y        return getItemClassNameByItemTypeId(this.getItemType().getId());
+ u2 P/ Q8 n4 R& ~    }
& t& v: S, O/ E& [6 ^6 f
1 s- e' R5 d* u6 P    public static String getItemClassNameByItemTypeId(Integer itemTypeId) {
9 K, t! Y: y; P4 v+ v        ItemType itemType = ServiceManager.baseService
) Y& L* |0 D* B4 j                .getObjectByID_ItemType(itemTypeId);
8 q- g1 s& g% X. g        if (itemType != null && itemType.getCode() != null) {% h8 _7 h+ n2 O
            return itemType.getCode();
0 S4 Z& b: D  {        }' J* E! q6 j* D! g
        return ItemBase.class.getSimpleName();
$ \, o6 n0 ]0 v. @/ c0 q/ |+ u' {/ \
5 G( m( E( R3 d" V- ?    }
7 I1 m* }6 w' K, k* S
7 a1 X3 X0 @9 {7 m7 t    public String getItemTypeShow() {+ i. a/ r& B$ Z& u. Z1 Z# \( `( W
        return this.getItemType().getName();
7 e9 _4 y( r3 m    }: Q8 L# I) S8 y
  h4 y% n5 r6 A- ~2 S
    public static String getItemTypeShow(String className) {
7 S" Z  G8 n7 ]) w* r        ItemType itemType = getItemTypeByCode(className);
: k' l' W/ r$ s        if (itemType != null && itemType.getName() != null) {
( f! t, s. D( L" E' |3 u9 }( K            return itemType.getName();9 A3 [) J: K+ z; w
        }1 U( B6 q0 P' ^
        return "";
" B( H$ `0 L& k0 r0 q) k. I1 M/ d    }$ S$ c* E; L) e/ b
7 E1 [) Q' k8 _
    public static ItemType getItemTypeByCode(String className) {, m) ?: x8 \; I- Z
        ItemType itemType = ServiceManager.itemService
: s  [7 J' o. O, b9 ~- c                .getItemTypeByCode(className);
) A, p7 X! t5 h6 V1 k        return itemType;
- j7 y! a, c+ F; R& D2 M    }
4 O( _, E8 ^: n, V0 E2 F1 E, p6 X% A  j3 B
    public static int getItemTypeByParam(String className) {6 d( i" M2 r0 S
        ItemType itemType = getItemTypeByCode(className);* j5 P* T0 Z3 B: Z% k
        if (itemType != null && itemType.getId() > 0) {: v. K  b' Y% S* G
            return itemType.getId();$ S% |; {) X8 {( W) T
        }
  Z1 x6 h% |5 D1 w0 T0 f" @* p        return ITEMTYPE_NORMAL;
6 n9 O/ ?, T" }( F: c    }7 l' S4 ]- {- h0 ~) Y% E+ q2 m
: L7 |4 Z  \6 Z& ?9 r
    public static ItemBase getDeclaredItemBase(String className) {
) ]2 ~4 m* p2 X8 a, ]( a9 Q) o        return (ItemBase) util.object.ObjectUtil.getDeclaredObject(, v0 f7 m+ k# u* J( E2 |; P
                ItemBase.class.getPackage().getName(), className);* Q/ C/ ~* {+ X( u4 u6 M4 Z: p
    }
9 t# B! o/ c& W' }1 L; t) T" J9 y, a! I) M% `& z
    public String getCode() {; R8 B: n4 C, P
        return code;. s, L: w+ s6 ?  ~
    }
3 G3 I# b! V% J, @1 S' S' D# k( H9 }. h  v* D5 L
    public ItemType getItemType() {
" k7 ?# s$ f2 n- s  E8 U        return getItemType(itemType_id);
, I& Y5 y0 U5 A) O1 y8 I+ @    }" h- b3 _3 R  v, y- T4 \0 K
( \2 y# x( i+ s! }
    public static ItemType getItemType(int itemType_id) {6 x5 k4 M% G/ e/ C4 h
        return ServiceManager.baseService.getObjectByID_ItemType(itemType_id);. e! F8 {% G7 A) G
    }
6 u, ?/ O8 y3 o) d( N9 B. U+ X' j& L
    public Integer getItemEquPosId() {
! A, E- I4 k: F5 e6 n* d        return this.itemEquPosId;. ]/ W9 Z5 l, V1 R4 {/ G% L
    }8 m+ ^2 q6 H( Q+ u, s

, N4 Y0 ^% L, `$ J8 P    public void setItemEquPosId(Integer itemEquPosId) {
7 x' w. q+ s7 a        this.itemEquPosId = itemEquPosId;
2 K. Y* \" Z4 z9 n3 U7 K    }
$ U: ?) G2 g  K( H$ {2 r
" e9 B0 @# a' t5 e- e& z* [    public Integer getTradeLimitSystem() {* z! N8 {; A% A
        return this.tradeLimitSystem;
7 B' x$ k* U2 j7 ^3 E# @    }1 ~; F4 d1 y) ~4 Y* H

& `7 [  t' B, O2 k' J) L7 m/ O: X2 ^    public void setTradeLimitSystem(Integer tradeLimitSystem) {  H9 a% \5 {% Z4 X
        this.tradeLimitSystem = tradeLimitSystem;
4 J6 x5 j$ f" F0 q; o( A+ T( \    }5 _0 f  C0 q* e) _  w

3 z$ g" w1 u( s. Z" M" \    public Integer getTradeLimitPlayer() {. `' C# |0 e/ e) S! G) D+ ?
        return this.tradeLimitPlayer;
" G; [7 T) M* ~9 ~) j! O    }( g# F- G8 ]( V2 V0 L6 l$ {

/ Q4 Q, L7 u8 ~0 ]    public void setTradeLimitPlayer(Integer tradeLimitPlayer) {
" ?+ X1 |& F+ B7 Z; g' k" B- ~        this.tradeLimitPlayer = tradeLimitPlayer;9 i& y3 |2 j( s7 {3 f9 D
    }
  Q1 P# f; p0 A4 [: j
8 T  n3 A" L' O2 G- v0 ~6 v, a    public Integer getUseLimitSex() {6 I! e5 h/ T5 E+ ~3 ^6 o$ C( d2 H
        return this.useLimitSex;. g$ }# ?0 u2 ?* v# Z! h9 |- A
    }6 `( c& a: W& T0 R, o

0 q- L7 p) r% P7 [; H    public void setUseLimitSex(Integer useLimitSex) {
: u" B& j3 s! A. p0 {$ ^* O        this.useLimitSex = useLimitSex;
2 b! e* j& P! ~& l0 E0 {; G    }
8 }( {2 f) I2 G' q# O9 B% M  M7 B$ Y/ n% G* R; i
    public Integer getRareValue() {7 d8 x9 l/ v$ f6 M  U. N9 F" y
        return this.rareValue;# l* r/ v+ \% j5 h" R( r4 M6 o
    }
+ ^6 g: R' u, F
. P* i. h1 V7 S! `% `    public void setRareValue(Integer rareValue) {
% Q. G1 [5 ~! u) V. L3 |5 y# C        this.rareValue = rareValue;
/ @- h2 w2 B7 ~- i. ?5 z, P$ T    }7 Y9 S2 f' V# p8 ]! m6 {

! H8 ]% u7 Q7 E' ~: p. F    public Long getPrice() {
& q8 w3 ~0 E- x7 }. V7 u' P        return this.price;
- Z. Y; f) j4 x* Q# H: R$ K    }8 m5 J; V5 ^  V4 n

' U3 |5 ~& ]# t2 d    public void setPrice(Long price) {
2 _' q  I3 }- M; _        this.price = price;
$ }# A7 ]6 D9 K    }! O$ d; J# K* E8 T

( m& P8 ^" V' G# R    public Long getGoldBlock() {6 C- ]/ m0 j/ e! g& F5 x7 E
        return this.goldBlock;
) f3 b7 N. {* r- @    }
0 g3 X2 \1 e, e7 a0 h; a  i( Y0 ]/ g  o& J6 ?. O6 e5 ?
    public void setGoldBlock(Long goldBlock) {" a6 [0 V4 x& {" E7 |4 O; j9 n6 u: `
        this.goldBlock = goldBlock;" R. }( N5 v7 z! j
    }
! X) [" R& D5 m. B) o- x! B6 x6 j! P. L
    public String getDescMsg() {- i) x$ v/ F( [0 I) N
        return this.descMsg;
/ O2 }6 C9 O- S- o' e. \- W    }& X6 E- M! s' C: W- }

! q! ^* ^3 r; t& S. m! ]    public void setDescMsg(String descMsg) {
1 K" u! F. t5 F& M# H( z! E        this.descMsg = descMsg;1 a% v' u8 P, X: k: X1 {/ \4 T
    }7 H! X- z- ^& c8 @; h

5 k4 \% m6 O3 `/ u7 S5 U7 ^    public String getPicUrl() {( K: y8 Z( U' f' j3 ^' v. a/ @" r
        return this.code + ".png";  V  r- p9 t, V2 g
    }
. h( Y( c0 Q% X6 G, _7 {
4 W& D4 c9 I# e. d; p    public Integer getMaxCascade() {
$ C; L6 Q& H/ x! U        if (maxCascade == null) {! j2 ~1 o$ g. o" t) o. _; M7 t8 z7 Q& S% k
            return 1;( h5 v8 A: C% z5 ^$ }4 [$ P
        } else if (maxCascade == 0) {7 Q! O% M  O3 I$ }& d, v
            return 1;
0 b0 Z2 ]) [3 o% b        } else {- Y8 P: Q3 A( T) l' [. A8 l
            return this.maxCascade;1 H% H+ v, N" `' q' q. r
        }
: T6 Q, J0 w! p' z, K% w3 s" a    }, `2 s! z/ v2 k
, Y! x; `% Q  K9 l) i2 z
    public void setMaxCascade(Integer maxCascade) {6 l9 s1 G% j) V; r" {6 k" Q
        this.maxCascade = maxCascade;
1 r* j1 V% U) g$ N  Q* w, O( o    }
) e+ V, S9 X6 {
  b2 o/ y5 l# L2 @    public String getTradeLimitPlayerShow() {: K- X; b; s. }5 A
        return DescUtil.getDescByPropertyValue(ItemBase.class.getName(),
( j6 q! W6 M" g5 b! O. j                "TRADELIMIT_", this.tradeLimitPlayer);
( {! ?# I# x6 S6 f    }
2 C5 X8 w+ \. `4 H5 ^
& M4 A! B) W% C6 l6 E    public String getTradeLimitSystemShow() {
1 Y+ {% j2 \' B        return DescUtil.getDescByPropertyValue(ItemBase.class.getName(),: t' o8 V8 f7 a7 A
                "TRADELIMIT_", this.tradeLimitSystem);
1 e$ A  n  {4 ^5 I    }
- ~5 H9 L$ a# ~' Z# |
6 ?# s/ _9 D9 y9 F5 V5 A+ O7 l9 u    public static String getRareValueShow(int rareValue) {- H# w# f2 D' ?
        return DescUtil.getDescByPropertyValue(ItemBase.class.getName(),
3 E% U: a* V6 ], ]% j% W                "RAREVALUE_", rareValue);$ P. K# ]: Z6 g5 z4 {  `
    }6 R' q7 e, ]/ H, G& |5 l, s) @

  T) I/ |% x' l$ _; q    public String getRareValueShow() {4 V) H3 G, c/ U
        if (this.rareValue == null) {
( w- {6 s4 R% a, b) H$ y& y: t  v            this.rareValue = RAREVALUE_LV0_NORAML;
5 D- Z% j% G/ y* M        }
% \: [6 T( O  `2 P        return getRareValueShow(this.rareValue);
( B' E7 Q/ h* i4 q    }
" g. v% M6 ?: E4 W8 w+ V+ i5 Q" q
    public static String getEquPosShow(int itemEquPosId) {% j3 ~- D# B( ^3 w! _; r0 q
        return DescUtil.getDescByPropertyValue(ItemBase.class.getName(),0 h) r8 q/ z/ _
                "ITEM_POS_", itemEquPosId);2 w) Q3 w; r1 _1 s' p9 U
    }/ e$ e0 p0 p3 n0 C7 r- X& y9 C7 t

! b! y; t( _$ [9 @2 Q    public String getEquPosShow() {& Y1 m5 w2 Y* Q2 e: U% g* B
        if (this.getItemEquPosId() == null) {1 c+ W. O5 R- i- A- O1 n7 z
            this.itemEquPosId = ITEM_POS_NONE;2 F2 J2 Y8 k! z4 J7 M* f! Y
        }
# q/ v  F  n/ a" E5 V. [% i        return getEquPosShow(this.itemEquPosId);% p: R3 \; h9 v6 ]4 c. I- D# I
    }
. i. z7 L) A; a/ U
, J! f4 A& B4 E% ^4 H. q' s    /**
0 D% I0 U7 n  y" b# Z' ~     * 是否可丢弃 默认1 可丢弃 0不可以丢弃
1 w, S* C/ p" i  X4 z) h. c     */4 Y8 D9 d" A+ n3 J9 t' X; y
    public String getDropLimitShow() {% w) a2 x7 r6 _' l
        if (this.dropLimit == null) {2 x3 ^) Q; D) Q" W8 ~# D( c
            this.setDropLimit(DROPLIMIT_YES);
! L% ]6 s; O6 Z        }
# X# ?% p% [  F( v        return getDropLimitShow(this.dropLimit);, @; Z# e$ {$ f' Y$ ?) E/ @* k3 P
    }
: T$ G6 e0 ?8 j, t* {2 [6 A
8 v& C9 r& u  m% u- J2 L& d  K    public static String getDropLimitShow(int dropLimit) {
/ {& L4 ^" z. m! g' p8 a        return DescUtil.getDescByPropertyValue(ItemBase.class.getName(),6 U, {( Q5 u5 c' H7 u& ^
                "DROPLIMIT_", dropLimit);
. t- B6 [* l; Y7 g    }
+ o# N3 j$ W. z$ \2 c: p% F: Z7 O
    public Set<EffectRelation> getEffectRelations() {
* b' w7 F0 n* S5 U' f2 \2 W8 W        return effectRelations;
+ M0 `# s# M" E: f. p* k    }- ^7 r" J9 G5 M
$ d% d% x$ m5 e1 {
    public void setEffectRelations(Set<EffectRelation> effectRelations) {
. X& o0 f5 \& V1 |        this.effectRelations = effectRelations;  @$ b" [% q. [3 y6 c
    }
: Z: Q: x5 j( ~( {5 T
/ w) H% n. z6 B- D# X1 _    public Integer getDropLimit() {
% |; N: P5 o- Y$ D& z+ M9 M0 Z        return dropLimit;# h2 M4 Z/ a+ Y! L0 D! T' q
    }
# t0 f& L1 A/ T# j( ?( Z( X- c: \4 r
    public void setDropLimit(Integer dropLimit) {8 A1 R; S  |" c5 [1 T
        this.dropLimit = dropLimit;; X* B: _; A& J; z% d7 j
    }; R/ J4 h) a# U
+ L2 k( M, T+ g$ r- Z
    /**: u: M. _. J1 a5 c
     * @param schools
& `( M+ T4 E( }5 ^3 D     *            the schools to set
0 T5 o# ~4 P$ P! X     */
" _$ |# p6 e; e( m5 A; @    public void setSchools(Set<ItemReSchool> schools) {
- H4 D( G+ @9 Y        this.schools = schools;
. d* x3 m/ P- ]7 t1 g) c, j    }6 f" a  B8 Q) K' k& `8 n+ D
# t& C. n  t1 _" m5 A
    /**! D* Z- c  U6 U5 @' w
     * @return the schools
. K% n6 R7 ?* |     */# ?+ k9 ~4 j) U4 w6 |, H, j* c
    public Set<ItemReSchool> getSchools() {
, ~: P$ l/ @  T# f" {0 T0 F        return schools;
$ Z8 h2 o* B" g0 t' O    }8 W. x6 ~% ^1 A/ V) u
0 S# ^) B" ^5 c8 [- e8 q; D
    public Integer getUseLimitGrade() {
) y% W' z2 b% C* F1 x* y        return useLimitGrade;: F3 s% }* X3 `8 b* W8 \3 O' N  s
    }, U7 Z( ^1 F9 h6 r

+ f7 F% T/ d& _    public void setUseLimitGrade(Integer useLimitGrade) {$ L# e- j, N/ M& i. v' d+ e4 i
        this.useLimitGrade = useLimitGrade;
: R2 i+ C& d7 j2 ~    }
% x$ P' w: z* r
. C8 O2 j: t0 i# T7 b' @    public String getUseLimit_jobShow() {
$ d# {8 |2 `) |8 G/ n+ @        return getUseLimit_jobShow(this.schools);/ I3 u. a8 h3 C6 D9 [
    }
6 m2 y2 S( |! A; C" I0 N; w- Z) N( r  w; ]
    public static String getUseLimit_jobShow(Set<ItemReSchool> schools) {
4 ]# `# J  v8 t$ z- L* d$ u8 a        String result = null;; b' s: }; Y; a1 @2 D  L6 D; ]" Y
        if (schools != null && schools.size() > 0) {( P) Y- G1 e. U1 \' Y( X1 E
            Iterator<ItemReSchool> its = schools.iterator();6 j* ~2 b+ S9 B  @/ a/ u) z7 ?: O
            while (its.hasNext()) {
1 Q. P$ z% d. e2 j& ^3 q                ItemReSchool item = (ItemReSchool) its.next();, o: {8 n% r- x' S" J. }! Z
; T. J' Q* j/ J  g$ d% A
                if (result != null) {
7 s2 O7 S$ V6 |/ w                    result = result + "[" + item.getSchool().getCodeDesc()
  Q) @% x7 B/ c$ z                            + "]";8 y2 f: h) a/ R4 w1 S- t
                } else {
! Y7 Y. A& r7 z- ?                    result = "[" + item.getSchool().getCodeDesc() + "]";0 K. Z2 ^- o( [. W, v( ]
                }
( R4 A- _- D6 B% s, o3 p            }
0 r8 d$ J- u6 C) g" Z: g4 h! U        }
0 f! K" r( S6 [3 ^        return result;( c, A! ^( e% P3 T0 O7 Z; m
    }
; L8 c2 L+ F5 F# h8 X
$ C9 v* a7 q" F9 U* q' F1 N! \    public Long getDevote() {
5 A+ A  ~8 H; [7 b/ r+ p, X1 s4 p: j        return devote;
3 N0 {( a$ U% D! H    }
7 R/ G; _8 f6 V  J& T; d- v8 e- L7 l( b) F: N: Q
    public void setDevote(Long devote) {
5 [' j& f3 j! F& M, a3 i        this.devote = devote;
) u7 j2 e+ p9 [6 E" O: Q0 y    }. T$ E/ m2 \2 }! |2 s! X

3 J: Z7 R5 m$ l! L: G    public Integer getItemType_id() {' C  W7 V/ L" y5 \* T; X6 t" _
        return itemType_id;
- N, D7 J3 P' }% J' O+ ]" t/ C6 [: g    }
9 _! G* ~" |" g) N4 x
; r3 I1 c. ~5 }/ S, m    public void setItemType_id(Integer itemType_id) {
4 {* z- P3 X9 v0 T        this.itemType_id = itemType_id;0 T3 q' j. h6 l5 w5 J% X
    }2 s1 b1 u$ y1 h4 t& M) P# H
0 g( |3 ?, i/ s) ~" Y
    public Integer getCodeValue() {
2 w" q0 x- o" c8 r8 w+ D+ a        return codeValue;/ ~7 ], M# I3 T* l' a3 T
    }6 ]2 J1 Q, c# z$ X! n; B1 _( J$ H

0 I, N# Q3 n% j, M* i    public void setCodeValue(Integer codeValue) {! j  M. X9 L3 {" ?9 o' Z$ m
        this.codeValue = codeValue;
  L2 x+ w/ w3 \/ N    }6 ~- f- j( z- G# q, i# T

( {# k* s+ s0 n0 c& k1 _8 q( r5 x    public String getCodeValueShow() {
; z" S! h2 i; Y        if (codeValue != null) {
, i( I/ m5 F/ H2 x5 S& c4 Z- R# L            ItemReCode itemReCode = ServiceManager.baseService
2 ?' T3 c) ^  t$ n                    .getObjectByID_ItemReCode(codeValue);; w/ j5 l9 h# V  y9 y$ L8 L) ?% G
            if (itemReCode != null)8 A: u1 g7 n; S0 z9 [* A/ K
                return itemReCode.getName();7 Y3 \0 t! S# \3 J# b
        }$ s$ M3 W$ s. ?0 @4 {
        return DESC_NONE;- h7 |: j8 S( `2 x9 a
    }: I( O8 @; a. C$ D6 w' K

6 D1 l' s$ `5 G" V) M, M" ~    public int getRecommend() {1 @+ c$ T6 c5 f6 |0 I5 v, X. h
        return ServiceManager.itemService.getItemCanRecommend(id);- t2 K  v* _, ?
    }
' _; j+ {; V) P4 [2 P* v7 f: a% Q1 i/ x2 F* N4 C/ \
    public String getRecommendShow() {$ v/ M9 i4 X* p0 R6 r
        if (getRecommend() == 0) {
' l' l( A3 S2 ^            return DESC_NO;
5 _$ }0 [# P( J3 \4 a" V) x- Q5 J! y        } else {# I% l7 ^9 K( @& G% {1 U! j& S2 p
            return DESC_YES;
* A9 C- g1 X" h: p, p" {" a        }
" |0 o* y2 y4 O# w% w. \    }
% o0 a1 _6 a$ }+ X# q" S
. g9 l  y" Y; U1 R! G    public Integer getUseLimitGlory() {
1 C% H* q" Q& f        return useLimitGlory;
' S+ ?! q( |8 `1 R0 W    }" e2 i' ~  M' y9 E( X; u3 l

' T( }7 w% {. H! D    public void setUseLimitGlory(Integer useLimitGlory) {8 m  {+ Q9 C4 R7 ~; {0 ]' ~
        this.useLimitGlory = useLimitGlory;1 v% |- M0 B+ B. n' o5 I! y% i9 n
    }
! `' w: j+ v# a
2 d: ~' B4 ?6 `/ g4 n    public int getMaxHold() {
5 O. k& t) S' C, t6 F        return maxHold;/ t" @$ V* J8 X  k& t: O
    }
8 v5 @/ b& W. I/ A0 E$ i! r6 Q* `& R/ p5 w% ?
    public void setMaxHold(int maxHold) {  K2 [7 `2 b$ i9 f0 b  C
        this.maxHold = maxHold;. {) p! G% u& q; @2 w# ]+ n2 D
    }# z! @8 U% Y5 [/ l( m9 J4 y

, i9 i3 q0 p  H$ H' |  I}* u  N5 {; W. t+ E, G( \: S

, V$ C- Z& N: @0 P  @
1 ?. @' [8 S( b6 F5 V) @( [
回复

使用道具 举报

83506059 | 2015-10-12 14:36:28 | 显示全部楼层
好东西拿走哈哈哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

deadline | 2015-10-12 14:41:30 | 显示全部楼层
回帖后跳转到最后一页
回复 支持 反对

使用道具 举报

玉梅 | 2016-10-13 10:28:41 | 显示全部楼层
谢谢~!我要下载好东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

hm_nie | 2018-4-9 14:41:28 | 显示全部楼层
看起来很不错,感谢楼主分享!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9896 | 2020-1-28 20:39:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wonsea | 2020-1-30 21:46:29 | 显示全部楼层
public class ItemBase implements Serializable {0 U' ~2 s- B1 N: J" K
回复 支持 反对

使用道具 举报

wonsea | 2020-1-30 21:55:28 | 显示全部楼层
public class ItemBase implements Serializable {! i# u+ g- ^# x! Q2 O
回复 支持 反对

使用道具 举报

jack521565 | 2020-5-26 13:36:29 | 显示全部楼层
专注于与个人游戏开发者合作,有产品的朋友联系微,信,号j i m 2 0 1 8 0 6 8 8,详聊3 f! U3 Z" L/ \% \/ }& v. g
回复 支持 反对

使用道具 举报

天马行空LV | 2022-6-10 09:42:04 | 显示全部楼层
55555555556666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则